Skip to the main content.

Our offer

Our Business Cloud integration platform suits large and small businesses!

Are you curious about Lundatech Business Cloud? Contact me and I'll be happy to tell you more!
Staffan-1

 

Staffan Hedbrandh

CEO

+46(0)707 - 81 97 23
Email Staffan

11

Lundatech is a SaaS company with offices in Malmö and Uppsala

Feel free to contact us to hear how we can help you with integrations (new and old), reporting, budget and forecasting.

+46(0)707 - 81 97 23
info@lundatech.com

Insights

Read more about what happens at Lundatech, here we gather knowledge and information.

CTO

Erbjudande

Vår integrationsplattform Business Cloud passar stora som små verksamheter!

Är du nyfiken på Lundatech Business Cloud? Kontakta mig så berättar jag gärna mer!
Staffan-1

 

Staffan Hedbrandh

CEO

+46(0)707 - 81 97 23
Maila Staffan

11

Lundatech är ett SaaS bolag med kontor i Malmö och Uppsala

Kontakta oss gärna för att höra hur vi kan hjälpa er med integrationer (nya som gamla), rapportering, budget & prognos.

+46(0)707 - 81 97 23
info@lundatech.com

Inspiration

Läs mer om vad som händer på Lundatech, här samlar vi kunskap och information.

CTO

3 min read

Framtidens sätt att integrera för systemleverantörer

Framtidens sätt att integrera för systemleverantörer

Vi som arbetar här på Lundatech har sedan tidigare lång erfarenhet av att arbeta på mjukvarubolag och systemleverantörer.  Vi har med denna erfarenhet sett att man lagt mycket tid och resurser för att utveckla, underhålla och supporta integration och databearbetning mot sina egna produkter och tjänster. Detta är grunden till Lundatech där vi under 5 års tid tillsammans med våra kunder och partners utvecklat vår integrationsplattform, Business Cloud. Nedan beskriver vi varför vi tror det är av stor vikt att systemleverantörer och mjukvarubolag standardiserar och automatiserar sina integrationslösningar och får en skalbar och hållbar integrationstjänst.

1. Mängden data och system ökar exponentiellt

De flesta system och tjänster är beroende av att hämta och skicka data från och till runtomkringliggande system och källor. Samtidigt kan vi konstatera att mängden data och system ökar exponentiellt. Nischade system och ”best of breeds”-konceptet är här för att stanna. Det innebär att verksamheter blir ”tvingade” att ta till sig fler och fler system för att hålla sig konkurrenskraftigt på sin marknad. Effekten av detta är att mjukvarubolag och systemleverantörer behöver förhålla sig till fler och fler system som har olika sätt att se på data samt hur man får tillgång till data och på så vis skapar det en högre komplexitet kring integration och bearbetning av data.

Urban Bucht

”Arbetet med hur man integrerar och bearbetar data är under stark förändring. Kraven kring effektivare implementationer, ökad säkerhet och skalbar drift ökar dramatiskt, inte minst med anledning av att källsystemen numera finns i en mixad miljö av on-prem och cloud. Samarbetet med Lundatech är en del i vår strategi att kunna erbjuda våra kunder de allra bästa lösningarna"

Urban Bucht
VD för Hypergene

 

2. Hybridmiljöer

Förutom att mängden system ökar så ser vi också att vi behöver förhålla oss till hybridmiljöer ett tag till. Dvs. kunderna har både Cloud och OnPrem-system. Det innebär att vi behöver förhålla oss till olika tekniska sätt att hämta data med allt från API, SQL till fil. Detta adderar ytterligare en komplexitet kring integration och hur man hämtar och skickar data

 

3. Kunden förväntar sig snabbare implementationer och större valfrihet

I takt med app-tänk och SaaS-tjänster så förväntar sig kunderna snabbare implementationer och affärsmodeller där implementation ingår. Det är också viktigt att företag enkelt kan byta, ta bort eller lägga till nya system i takt med att nya system och tekniker utvecklas som kan hjälpa det aktuella företaget med att uppnå sina mål. Kundunika projekt med konsultkostnader och personberoende lösningar är inte längre hållbart. Detta sammantaget gör att mjukvarubolag behöver standardisera integration och databearbetning och få en skalbar integrationslösning i stället för kundunika projekt.

 

Vad betyder Automation?


4. Marknaden ställer högre och högre krav kring säkerhet

Vi ser en kraftig ökning av säkerhetstänk på marknaden, både vad gäller hur man tekniskt får access till systemen med olika och mer avancerade autentiseringsmetoder och VPN är något kunderna inte längre accepterar. Men även kring integritet av data där man ställer högre krav hur data hanteras och man ställer högre krav på att kontrollera och bevaka data.

 

5. Effektiv drift, underhåll och support är en förutsättning

Hur vi hanterar drift och underhåll av molnbaserade produkter och tjänster är idag en nyckelfaktor för att vara en framgångsrik systemleverantör på lång sikt. Detta för att bland annat minska resurser och kostnad kring underhåll och support där dagens kundunika point to point-integrationer tenderar att bli kostsamma och tidskrävande.

johan-vd-next

”En viktig framgångsfaktor i vår kraftiga tillväxtresa på nya marknader är att standardisera våra integrationer. För att säkerställa detta har vi valt att samarbeta med Lundatech”

Johan Jarskog
VD för NEXT One Technology

 

Summering och vikten av att standardisera integration och databearbetning

Marknaden har under lång tid skapat unika och manuella point to point-integrationer som är ineffektiva, kostsamma att underhålla och man tenderar att bli personberoende.

Med det som bakgrund adderar vi en utveckling på marknaden som gör att integration och databearbetning blir mer och mer komplicerat i form av fler och fler system att förhålla sig till med hybridmiljöer och högre säkerhetskrav. Samtidigt som kunderna och marknaden kräver snabbare implementationer och affärsmodeller som går mot tjänstebaserat tänk och man vill gå ifrån konsultdrivande projekt och produkter.

Behovet av att standardisera, automatisera och skapa skalbara integrationstjänster har aldrig varit större. Framför allt för att framtidssäkra att man får tillgång till data på rätt, säkert och skalbart sätt, nu och över tid. Och vi på Lundatech menar på att detta är en förutsättning för systemleverantörer och mjukvarubolag som har produkter och tjänster som är beroende av att hämta och skicka data.

I augusti och september 2023 anordnade vi ett webinar som handlade om framtidens integrationstjänst, där vi gick igenom hur vi med vår plattform skapar en skalbar, säker och effektiv integrationstjänst.

Ta gärna del av det inspelade webinaret.

 

 

Oxceed ingår partneravtal med Lundatech för utrullning av nya integrationer

Oxceed ingår partneravtal med Lundatech för utrullning av nya integrationer

Oxceed har ingått ett strategiskt samarbete med Lundatech. Samarbetet innebär att Oxceed kommer att utnyttja Lundatechs integrationsplattform,...

Read More
Howwe ingår partneravtal med Lundatech inom integrationslösning

Howwe ingår partneravtal med Lundatech inom integrationslösning

Howwe Technologies, ett svenskt SaaS-bolag som erbjuder en marknadsledande digital plattform specifikt utformad med vd:n i åtanke för att driva...

Read More